Etikettarkiv: NSTEMI

JC #6: högsensitivt troponin och hjärtinfarkt typ 2

JC #6: 25e November 2014, kl 16.30 (ca)

Intro

Högsensitivt troponin T (HS trop-T) är ett vanligt och viktigt blodprov inom den verksamhet som akutkliniken bedriver. HsTrop-T har en central roll vid bedömningen av patienter med bröstsmärta och misstänkt hjärtinfarkt. I journal club nr 6 frågar vi oss vilka slutsatser man kan dra av ett negativt (omätbart) värde och går sedan vidare och funderar över hur vi ska förhålla oss till förhöjda värden (med och utan bröstsmärta).
Vi resonerar kring begreppen hjärtinfarkt typ 1 och hjärtinfarkt typ 2 (med fokus på typ 2). Hur skiljer vi mellan typ 1 och typ 2? Vilka bakomliggande orsaker kan finnas till typ 2, hur ska man behandla, utreda och följa upp? Vi har fyra artiklar denna gång och även lite extra inläsningsmaterial för den vetgirige

Artiklar

 1. Saaby et al. – Classification of myocardial infarction frequency and features of type 2 myocardial infarction. Am J of Med 2013;126:789-797
 2. Sandoval et al – Supply, Demand Type 2 Myocardial Infarction. JACC 2014;63:2079–87
 3. Alpert et al – Diagnostic and Therapeutic Implications of Type 2 Myocardial Infarction Review and Commentary. Am J of Med 2014;127:105-108
 4. Bandstein et al – Undetectable high-sensitivity cardiac troponin T level in the emergency department and risk of myocardial infarction. JACC 2014;63(20)

Extra material

 1. Allmänt om troponin: http://stemlynsblog.org/cardiac-troponin-basics-st-emlyns/
 2. Högsensitivt troponin: http://stemlynsblog.org/high-sensitivity-troponin-st-emlyns/

Frågor

 1. Frågor om studien av Bandstein et. al (negativt troponin på akutmottagning)
  1. Är studiens upplägg och resultat tillräckliga för att ändra kliniska rutiner på akutmottagningen?
  2. Hur ska man tolka det primära effektmåttet död inom 30 dagar?
  3. Hur högt behöver det negativa prediktiva värdet vara för att kunna skicka hem en patient med bröstsmärta från akutmottagningen och behövs det ändå poliklinisk utredning av dessa patienter och om inte varför?
  4. Hur ska man tänka kring när provet ska tas. Är det vid symtomdebut eller när patienten anländer till akutmottagningen?
 2. Frågor om studierna om hjärtinfarkt typ 2
  1. Vad är troponin och hur ska man tolka provet avseende myokardskada i relation till myokardischemi?
  2. Hur ska man tolka förhöjda värden av troponin i relation till elimination/nedbrytning (vad är normal halveringstid, finns något som förlänger den) och finns det andra orsaker som behöver tas med i bedömningen?
  3. Hur ställer vi diagnosen hjärtinfarkt typ 2?
  4. Vad är signifikant troponindynamik och vilka slutsatser kan vi dra av detta avseende akut behandling (NSTEMI beh) och vad säger oss ett sjunkande värde?
 3. Hur ska man tänka kring angiografi och/eller stresstest av patienter med hjärtinfarkt typ 2?

Välkomna!

Annonser

EKG och ischemi

Kortfattat finns det två anledningar att titta efter ischemi på EKG

 • Bestämma nivå på vård
 • Hitta ockult hjärtischemi

Vårdnivå: Här är den intressanta frågan ”Tyder EKG:t på koronarkärlsocklusion?”, ofta missuppfattas detta som ”Har patienten en signifikant ST-höjning?” vilket ju dels bara är ett tecken på akut hjärtinfarkt (om än det viktigaste), dels finns det många andra förklaringar till ST-höjning (se denna eller denna länk).

Anledningen till att frågan om EKG:t indikerar koronarocklusion är intressantare är att den enda akuta åtgärd som EKG:t hjälper oss bestämma är om patienten behöver akut koronarangio. I övrigt styr snarare symtom och hjärtskademarkörer handläggningen.

Ockult hjärtischemi: dvs tecken på ischemi hos patient som söker för något annat, alternativt har svårtolkade symtom.

Akut koronarangio

Seriella EKGn

För att öka chansen att upptäcka ST-höjningsinfarkter kan flera EKG tas på akutmottagningen, lämpligen genom att välja ut de patienter där man önskar inneliggande övervakning eller vid svårtolkade EKGn och då lämpligen varje kvart initialt. Att ta seriella EKG på alla med bröstsmärtor är inte givande.

Filmer

Artiklar

 • Rautaharju PM. AHA/ACCF/HRS recommendations for the standardization and interpretation of the electrocardiogram: part IV: the ST segment, T and U waves, and the QT interval. Circulation. 2009 Mar 17;119(10):e241-50.
 • Fesmire FM. Usefulness of automated serial 12-lead ECG monitoring during the initial emergency department evaluation of patients with chest pain. Ann Emerg Med. 1998 Jan;31(1):3-11.
 • Verbeek PR. Serial prehospital 12-lead electrocardiograms increase identification of ST-segment elevation myocardial infarction. Prehosp Emerg Care. 2012 Jan-Mar;16(1):109-14.
 • Khan JN. Posterior myocardial infarction: are we failing to diagnose this? Emerg Med J. 2012 Jan;29(1):15-8

Du har läst inlägget EKG och ischemi från Akutsjukvård