Etikettarkiv: lungödem

JC #7: Akut antihypertensiv behandling

JC #7: 16e December 2014, kl 16.30 (ca)

Intro

Högt blodtryck kan behöva behandlas akut, till exempel vid aortadissektion, kardiogent lungödem och stroke. Vilka preparat som används vid respektive tillstånd beror både på lokal tradition och patofysiologiska överväganden. Vid denna journal club granskar vi närmare val av preparat, indikation och behov av övervakning under behandling. Vi kommer också att jämföra våra egna terapitraditioner med andra alternativ.

Artiklar

 1. Marik, PE. Hypertension emergencies: An Update. Curr Opin Crit Care 2011. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21986463
 2. Monnet X. What’s new with hypertensive crises? Int Care Med 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25406408
 3. Anderson CS. Rapid Blood-Pressure Lowering in Patients with Acute Intracerebral Hemorrhage. N Engl J Med 2013;368:2355-65. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1214609
 4. Cannon, CM. Intravenous nicardipine and labetalol use in hypertensive patients with signs or symptoms suggestive of end-organ damage in the emergency department: a subgroup analysis of the CLUE trial. BMJ Open 2013;3:e002338. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612758/

Extra material

Frågor

 1. Angående INTERACT2-studien, denna rapporterar ett negativt primärt utfall men ett positivt sekundärt utfall – hur bör denna typ av utfall värderas?
 2. Angående subgruppsanalysen av CLUE-studien; finns det skäl att välja det ena preparatet än det andra utifrån studien?
 3. Utifrån jämförelse av artiklar och våra lokala traditioner – vad skiljer i form av val av förstahandspreparat? Vad använder vi om detta ej räcker till?
 4. Finns det anledning att använda andra preparat i vår egen terapiarsenal?

Välkomna!

Annonser

JC 1: Hjärtsvikt generellt

Artiklar

 • Greyson CR. Right heart failure in the intensive care unit. Curr Opin Crit Care 2012, 18:424–431
 • Mebazaa A. Practical recommendations for prehospital and early in-hospital management of patients presenting with acute heart failure syndromes. Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 1 (Suppl.)
 • Pierrakos C. Levosimendan in Critical Illness: A Literature Review. J Clin Med Res. 2014;6(2):75-85
 • Rose-Jones LJ. Heart Failure with Preserved Ejection Fraction – An Ongoing Enigma. Cardiol Clin 32 (2014) 151–161

Sammanfattning av diskussion/inlärningspunkter

 • Eftersträva objektiv diagnostik av svikt (ej bara NTproBNP, benödem, rassel)
 • Indelning av svikt (vänster-, höger-, HFpEF/diastolisk-, biventrikulär svikt) styr terapi
 • Akut svikt: övervätskad eller ej? Värdet av CPAP/nitro vid lungödem
 • Frekvensreglering vid hyper- resp hypotoni
 • Eftersträva normalisering av fyllnadstryck/blodtryck, normofrekvent puls
 • Justera sviktmedicinering samtidigt med ev urvätskning, är pat adekvat behandlad med betablockare, RAAS-blockad inkl aldosteronblockad?
 • Dagligen (om vätskedrivande) el-status och vikt. Vätskemätning mindre intressant
 • Frågor lyfts kring värdet av seriella NTproBNP, se JC 2
 • Kortare diskussion kring utredning av genes
 • Uppföljning på ssk-ledd mottagning för upptitrering av lm och information

Lungultraljud

Undersökning av lungorna skiljer sig från övrigt ultraljud då man till stor del tolkar bilder utifrån vilka typer av artefakter som syns. Användbart för diagnos av pneumothorax, pneumoni, pleuravätska, lungödem.

Översikter

Artiklar

 • Turner JP, Thoracic ultrasound, Em Med Clin N Am 2012
 • Bouhemad B, Clinical review: Bedside lung ultrasound in clinical care practice, Crit Care 2007
 • Blaivas M, Lung ultrasound in evaluation of pneumonia, J Ultrasound Med 2012
 • Volpicelli G, International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound, Int Care Med 2012. En kort sammanfattning av detta från resus.me
 • Alrajhi K, Test characteristics of ultrasonography for the detection of pneumothorax: a systematic review and meta-analysis, Chest 2012. Sammanfattning av denna och en annan review finns på scancrit

Tips/fallgropar

Mer på djupet

 • Samband pneumothoraxstorlek på ul och CT – läs intressant artikel av Oveland (gratis)
 • Slideshow av Lichtenstein (som publicerat mycket grundläggande forskning inom området)

Du har läst inlägget Lungultraljud från Akutsjukvård