Etikettarkiv: diuretika

JC. Njursvikt vid sepsis

Artiklar

 • Asfar. SEPSISPAM – High versus Low Blood-Pressure Target in Patients with Septic Shock. N Engl J Med 2014; 370:1583-15.
 • Russel. Is There a Good MAP for Septic Shock? (editorial om ovan).
 • Legrand. Association between systemic hemodynamics and septic acute kidney injury in critically ill patients: a retrospective observational study. Critical Care 2013, 17:R278.
 • Prowle. Fluid administration and the kidney. Curr Opin Crit Care 2013; 19:308–314.

Extramaterial

Frågor

 1. Kritisk granskning av SEPSISPAM-studien
 2. Gällande SEPSISPAM, vilka hemodynamiska mål bör vi ha generellt när vi vårdar dessa patienter?
  1. Ska vi ha olika mål för olika patientgrupper?
  2. Bör vi ändra målen för en enskild patient beroende på klinisk bild (diures etc)?
 3. Jämfört med Asfar-studien, vad lär vi oss av studien av Legrand?
  1. Vilka slutsatser kan vi dra?
  2. Bör denna studie leda till ändring av behandlingsplan?
 4. Både artikeln av Legrand och Prowle tar upp eventuella negativa konsekvenser (för njuren) med övervätskning, hur vet vi när vi nått dit?
  1. Finns det någon variabel vi bör mäta/följa?
 5. Vad är indikationen för diuretika på dessa patienter?
  1. I vilka situationer kan man tänka sig att det förbättrar outcome?
Annonser

Mer om akut hjärtsvikt

Ville följa upp journal club om hjärtsvikt generellt med några bra vidareläsningstips

Generellt är bloggosfären översållad med kommentarer om att minska diuretikaanvändningen vid akut svikt och öka användandet av NIV och vasodilaterare så det behöver jag ej rapa upp själv. Några bra ställen att börja är

Och om jag får ge ett eller flera egna tips bör man ta reda på

 • Har vikten gått upp eller ned? Jämför gärna med senaste vtf
 • Vilken svikt? (syst, diast, höger, allt?)
 • Optimal grundmedicinering? (RAAS- och betablockad, sviktpacemaker, diuretikados)
 • Etiologi till försämring / alternativ diagnos? (ischemi, rytm, njursvikt, klaff, infektion, VTE)
 • Vilka är målen, vad ska man göra om de ej uppnås? (ledtråd = tänk på ovan igen)