JC 3: Albumin vid sepsis

Artiklar

  • Caironi P. Albumin Replacement in Patients with Severe Sepsis or Septic Shock. NEJM 2014
  • Finfer S (The SAFE Study Investigators). A Comparison of Albumin and Saline for Fluid
    Resuscitation in the Intensive Care Unit. N Engl J Med 2004;350:2247-56.
  • Bakgrundsmaterialsurviving sepsis guidelines

Frågor

1. Finns mortalitetsvinst vid albumin vid sepsis / svår sepsis / septisk chock?

Kortfattat nej, den lilla skillnad som sågs vid SAFE-studien var en subgruppsanalys utan signifikans (konfidensintervall 0.74-1.02). Dessutom är praxis vid SAFE-studien ej riktigt översättbar till nuvarande (då 4% albumin, inget målvärde för S-albumin). Fördelen med SAFE är att den är mer pragmatisk och inkluderat ett brett spektrum av intensivvårdspatienter. ALBIOS-studien liknar mer nuvarande praxis även om patienterna randomiserades relativt sent och det var få patienter per center (18st under 4 år) varför man kan fråga sig om urvalet är representativt. Överlag fann vi ej att kritiken mot studierna är så stor att resultatet bör ifrågasättas.

2. Finns subgrupper som har bättre nytta?

Nej.

3. Finns det skillnad i organpåverkan vid albumin kontra kristalloider?

Överlag små skillnader, i ALBIOS sågs något högre blodtryck, lägre frekvens vasopressorbehandling med albumin men å andra sidan högre koagulations/leverpåverkan. I praktiken troligen inget som ändrar val av strategi.

4. Ska man börja med albumin direkt eller efter en viss mängd kristalloid?

Båda studierna har inkluderat patienter redan inlagda på intensivvårdsavdelning varför detta ej går att svara på. ALBIOS rekryterade dessutom en del patienter betydligt senare än så. Enkel praxis är att börja med 30ml/kg kristalloid enligt sepsisguidelines.

5. Behöver man följa S-albumin?

Albumin är dels prognostiskt, dels kan albumin följas som endpoint vad gäller beslut om ytterligare albumin. I ALBIOS gavs albumin 20% till målvärde på 30g/l i S-albumin.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s